Nowości

Poniżej prezentujemy listę aktualizacji naszego oprogramowania. Za kazdym razem gdy pojawi się nowa funkcjonalność poinformujemy Państwa w tym miejscu.

Nowości w Casusoft

2017-10-23

Informujemy, że w ostatnim czasie zaimplementowaliśmy szereg funkcjonalności oraz usprawnienia UX (User Experience): dodawanie dokumentów do zadań oraz czynności, możliwość dodawania wpisu do kalendarza na smartfonie poprzez kody QR z poziomu nowego ekranu karty czynności/zadania, możliwość dodawania zadania/czynności dla dodanej korespondencji w celu powiązania ze sobą tych elementów, podgląd dokumentów z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpg, .png, .gif.

Minutnik oraz rejestracja czasu pracy

2017-10-02

Do systemu CasuSoft został dodany moduł umożliwiający włączanie minutnika dostępnego z każdego poziomu systemu. Minutnik globalny pozwala rejestrować czas pracy dla zadań, które wcześniej nie zostały dodane do systemu. Dodatkowo z poziomu listy zadań można uruchamiać minutnik dla konkretnego zadania, co umożliwia prowadzenie dokładnej rejestracji czasu pracy wykonawcy zadania.

Książka nadawcza

2017-09-14

Miło nam poinformować o wdrożeniu funkcjonalności związanej z wydrukiem książki nadawczej, która umożliwia przeniesienie przygotowanej korespondencji do formularza Pocztowej Książki Nadawczej. Mamy nadzieję, że wprowadzona funkcjonalność skróci czas przygotowania potrzebnej dokumentacji przedkładanej w Urzędzie Pocztowym.

Dodawanie klientów i kontaktów z bazy CEIDG i BIR1

2017-07-25

Najnowsza wersja Systemu CasuSoft została wyposażona w możliwość dodawania klientów i kontaktów z bazy CEIDG i BIR1. Dodając klienta lub kontakt wprowadziliśmy opcję pobierania danych na podstawie numeru NIP lub Regon z bazy CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub BIR1 (Baza Internetowa REGON1 - Głównego Urzędu Statystycznego GUS). Mamy nadzieje, że nowa funkcjonalność znacząco usprawni proces uzupełniania danych.

Automatyczne przeszukiwanie słów kluczowych w dokumentach

2017-06-28

Miło nam poinformować, że nowa wersja Systemu CasuSoft wdrożona w dniu 28 czerwca 2017 roku została wyposażona w mechanizm automatycznego przeszukiwania dokumentów po frazach i słowach zawartych we wszystkich Państwa dokumentach. Technologicznie akcja przeszukiwania dokumentów została zaprojektowana tak, że odbywa się online w czasie rzeczywistym. Przeszukiwanie dokumentów zajmuje tyle samo czasu, ile trwa wpisywanie poszukiwanych fraz/słów. Obecnie wdrożone rozwiązanie jest skuteczne dla wielu typów plików, które zamieszczacie Państwo w Systemie.

Integracja Outlook

2017-05-11

Miło nam poinformować, że od dnia dzisiejszego program CasuSoft pozwala na integrację z kontem Microsoft Outlook na poziomie kalendarza oraz skrzynki odbiorczej Państwa poczty. Umożliwia to synchronizację grafiku oraz przesyłanie wiadomości e-mail wraz z załącznikami do systemu CasuSoft. Dzięki tej funkcjonalności możemy powiązać pocztę elektroniczną z danym klientem i jego konkretną sprawą.

Wielu opiekunów spraw

2017-04-04

W systemie CasuSoft została wprowadzona funkcjonalność, która umożliwia zdefiniowanie dodatkowych opiekunów spraw. Umożliwia to współdzielenie spraw w zespole. Dodatkowo został rozbudowany moduł stawek, który umożliwia teraz definiowanie stawek per opiekun przy sprawie.

Nowy widok zarządzania uprawnieniami

2017-03-28

Został wprowadzony nowy widok do zarządzania uprawnieniami pracowników.

Baza sądów i prokuratur

2017-03-24

Podczas definiowania spraw można skorzystać z pełnej bazy adresowej Sądów oraz Prokuratur w celu dokładniejszego opisania obsługiwanej sprawy.

Duplikowanie wpisów

2017-03-21

Możliwość duplikowania czynności, zadań oraz korespondencji w celu usprawnienia dodawania stałych czynności wykonywanych w ramach konkretnego typu spraw.

Szybkie filtry na liście czynności i zadań

2017-03-14

Szybkie filtry pozwalają pokazać jakie czynności lub zadania ma pracownik do wykonania w nadchodzącym terminie np. dziś lub jutro.

Definiowanie typów kwot w systemie

2017-03-07

Na życzenie naszych klientów od teraz oddaliśmy do dyspozycji możliwość zdefiniowania czy kwoty przy stawkach i rozliczeniach są kwotami brutto czy netto.

Integracja z Google

2017-03-01

Od dnia dzisiejszego program ma możliwość zintegrowania z kontem Google na poziomie kalendarza oraz dysku Google. Umożliwia to synchronizacje grafiku oraz przesyłanie dokumentów z dysku Google do zakładki Dokumenty naszego systemu.

Współdzielenie grafiku oraz korespondencji

2017-02-28

Wprowadziliśmy możliwość oznaczania czy czynności oraz baza korespondencji ma być również widoczna dla klientów. Od teraz można współdzielić te informację z klientami.

Powiadomienia email dla klientów

2017-02-21

Wprowadziliśmy system powiadomień email-owych o zmianach w sprawach, czynnościach oraz dokumentach sprawy dla klientów, których dotyczą. Dzięki temu klient jest na bieżąco informowany o postępach prac nad jego sprawą.

Nieograniczone konta dostępowe dla klientów

2017-02-14

Od teraz w CasuSoft klienci mogą mieć wiele kont dostępowych również współdzielonych między różnymi klientami jeśli dana sprawa dotyczy wielu klientów.

Weryfikacja planu dnia dla pracownika

2017-02-07

Podczas dodawania czynności system sprawdza czy dany pracownik kancelarii ma już inną czynność zaplanowaną na konkretny termin i informuję o możliwym konflikcie w grafiku.

Integracja z kalendarzem CalDav

2017-02-01

Od teraz nasz system pozwala wyświetlać grafik również za pomocą iCalendar.

Wydruk kart sprawy, klienta, kontaktu oraz pracownika

2017-01-31

Wydruk obejmuję podstawowe dane w ramach karty podglądu wraz z kodami QRCode w celu szybkiego otwarcia karty na urządzeniu mobilnym.

Raporty

2017-01-24

Zostały dodane raporty z czynności oraz rozliczeń. W celu weryfikacji, które czynności zostały już rozliczone. Dodatkowo można zweryfikować jakie rozliczenia zostały zafakturowane i czy zostały opłacone przez klienta.

Nowy widok wydruku rozliczeniach

2017-01-17

Od teraz widok rozliczenia jest grupowany per sprawa aby w bardziej przejrzysty sposób zaprezentować czynności wykonywane w wybranym okresie. Dodatkowo istnieje możliwość wykluczenia sprawy z rozliczenia w przypadku jeśli nie zostały dla niej wykonane czynności lub uzyskane koszty w wybranym okresie rozliczeniowym.

Zakładka koszty

2017-01-10

Możliwość definiowania kosztów w ramach wykonywanej sprawy w celu dodania ich do rozliczenia.

Zarządzanie kontaktami z poziomu karty sprawy

2017-01-03

Możliwość dopisania dowolnej ilości kontaktów do sprawy z istniejącej bazy lub dodawanie nowych z poziomu karty sprawy.

ZAMÓW

30 dni bez ryzyka

WYPRÓBUJ ZA DARMO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
DOTACJE NA INNOWACJE