DOTACJE NA INNOWACJE.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

NSOLUTION Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.

„Stworzenie innowacyjnej platformy pozwalającej na analizę ryzyka w kancelariach w odniesieniu do prowadzonych spraw”W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Przedmiotem projektu było stworzenie, przygotowanie i wdrożenie na rynku polskim i brytyjskim e-usługi – platformy pozwalającej na zarządzanie działalnością gospodarczą adwokata i radcy prawnego, w formie serwisu www oraz aplikacji mobilnej.

Utworzona w ramach projektu E-usługa oferuje dostęp kliencki do spraw prowadzonych przez kancelarię, inteligentne szablony workflow dopasowane do spraw prawnych, inteligentne zarządzanie ryzykiem i wiedzą w kancelarii prawnej, zarządzanie dokumentami kancelarii prawnej z zaawansowaną funkcją automatycznej aktualizacji offline, współpraca między podmiotami prawnymi w ramach wspólnego prowadzenia spraw i reprezentowania klientów, zdalny dostęp do zasobów kancelarii prawnej.

Projekt realizowany był w okresie 01.10.2013 – 30.09.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/ http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego