Meet CasuSoft
Loading...

Privacy policy

Learn the rules of data processing on the website

The privacy policy describes the rules for the processing of information about you, including personal data, by us

Wersja 17.01.2022

INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.casusoft.pl oraz pod adresem https://app.casusoft.pl/ 

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Info Baza Solution sp. z o.o. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września. 

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@info-baza.pl 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie, gdy wysyłasz do nas formularz kontaktowy lub z wnioskiem o rejestrację w usłudze CasuSoft. 

Jeśli jesteś naszym kontrahentem (tzn. współpracujemy biznesowo), podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w całym toku tej współpracy, np. w ramach korespondencji e-mail. Twoje dane kontaktowe mogliśmy również uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w formularzu lub w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji). 

Wreszcie, jeżeli korzystasz z naszych usług, jako użytkownik CasuSoft, Twoje dany mamy od Twojej organizacji, która przekazała nam je w celu założenia Twojego konta w usłudze. 

Pozyskujemy również informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z naszej strony internetowej dzięki plikom cookies. Więcej na ten temat w dalszej części niniejszej Polityki. 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Prowadzenie serwisu www.casusoft.pl 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu www.casusoft.pl. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości skontaktowania się z nami, jak również założenia profilu w aplikacji CasuSoft dla swojej organizacji.   

Świadczenie usług app.casusoft.pl 

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji CasuSoft, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszej usługi. Więcej o naszej aplikacji możesz przeczytać na https://www.casusoft.pl/poznaj.html  

Prowadzenie korespondencji  

Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez formularze dostępne na stronie lub poprzez e-mail w celu poznania naszego produktu, otrzymania oferty lub w innych sprawach niż wskazane powyżej, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją.  

Cele marketingowe 

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. 

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych produktów. 

JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? 

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, np. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto, przetwarzamy dane o Twojej działalności lub miejscu pracy oraz zakupionych usługach CasuSoft. Mogą to być również dodatkowe informacje, które mogłaś/mogłeś podać w trakcie procesu rejestracji lub zawrzeć w korespondencji. 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak: 

 • Twoje dane osobowe podane dla potrzeb założenia konta w aplikacji CasuSoft przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; 

 • Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupu dostępu do aplikacji CasuSoft przetwarzamy w celu zawarcia i wywiązania się z umowy, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z uprawnień przyznanych przez regulamin serwisu; 

 • jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z Info Baza Solution sp z o.o.; 

 • w zakresie w jakim chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego produktu lub danej usługi – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym, aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę produktową; 

 • wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących produkty Info Baza Solution sp z o.o. oraz ofertę naszego portalu; 

 • jeśli wyraziłaś/wyraziłeś odrębną zgodę na komunikację handlową, będziemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Założenie Konta w Serwisie – Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres jaki posiadasz konto – do czasu usunięcia konta;  

Zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody;  

Realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, jednak łącznie nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono ostatnią fakturę sprzedażową; 

Udzielanie odpowiedzi na pytania – jeśli przesyłasz do nas zapytanie lub prośbę o kontakt, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; 

Dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług). Jeżeli nie zostałeś jeszcze naszym klientem – przez okres 3 lat od daty naszego ostatniego kontaktu. 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające naszą działalność. Kategorie podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to m.in.: 

 • firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. rozwijać i utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony; 

 • firmy świadczące dla nas usługi z zakresu księgowości; 

 • agencje marketingowe, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z naszymi klientami, w tym z Tobą. 

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). 

JAKIE MASZ PRAWA? 

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: 

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

 • Prawo do poprawiania danych 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 • Prawo do żądania usunięcia danych 

 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@info-baza.pl ?lub listownie pod adresem: Info Baza Solution sp. z o.o. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września. 

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na komunikację marketingową drogą elektroniczną lub telefoniczną, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody pisząc na e-mail biuro@info-baza.pl ?lub listownie pod adresem: Info Baza Solution sp. z o.o. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań zrealizowanych przed jej wycofaniem. 

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRAWO DO SPRZECIWU 

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. cele marketingowe).  

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.  

Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail biuro@info-baza.pl lub listownie pod adresem: Info Baza Solution sp. z o.o. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września.