Poznaj system CasuSoft
Ładowanie...

Co nowego w CasuSoft

Nowości w systemie CasuSoft
1. Nowa opcja rozliczeń „ Success fee”.
Wartość % definiujemy przy sprawie. Podczas generowania rozliczenia możliwość określenia dodatkowego parametru Succee fee, który pozwoli na automatyczne przeliczenie dodatkowej wartości na rozliczeniu.
2. Ekran główny systemu, dodatkowe okno z informacją, o sprawach będących aktualnie w stanie „bez aktywności”. Są to sprawy, które w określonym interwale czasowym (definiowanym w dniach) nie posiadają czynności, zadań.
3. Lista spraw, w kolumnie „Etapy” - wyświetlenie wszystkich etapów w sprawie.
4. Lista rozliczeń dodano dodatkową kolumnę „Sprawy”.
5. Karta pracownika, możliwość zdefiniowania ilości godzin, które pracownik powinien wypracować w danym miesiącu/roku.
6. Moduł administracja - dodana funkcjonalność z możliwością definiowania wielkości czcionki na wydrukach PDF.
7. „Narzędzia analityczne”. Moduł dostępny w Pakiecie Biznes Plus, który zawiera:
- Rentowność firmy,
- Rentowność klienta,
- Najbardziej/najmniej dochodowi klienci,
- Najbardziej/najmniej dochodowe sprawy,
- Wydajność pracownika.

Pobierz aplikację mobilną!

CasuSoft jest dostępny również na urządzenia mobilne.