Poznaj system CasuSoft
Ładowanie...

Co nowego w CasuSoft

Nowości w systemie CasuSoft
Informujemy o zaimplementowaniu następujących nowości w systemie CasuSoft:
1.Zmiany podczas dodawania i edycji zadania - system loguje czasy pracy z minutnika i sumowaną wartość przenosi do modułu Czynności w momencie zamiany zadania na czynność. Istnieje również możliwość ręcznej edycji czasu pracy w zadaniu i wpisanie wartości przepracowanego czasu w module Czynności.
2. Integracja poczty wychodzącej z OUTLOOK.
3. Opcje wyświetlania grafiku w schemacie: Plan Roku, Plan miesiąca, Plan tygodnia, Plan dnia.

Pobierz aplikację mobilną!

CasuSoft jest dostępny również na urządzenia mobilne.