Zmiana nazwy spółki

Zawiadomienie o zmianie nazwy firmy nSolution sp. z o.o. na Info Baza Solution sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 listopada 2019 roku, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura akt: PO IX NS-REJ.KRS/18420/19/649, zmianie uległa nazwa naszej Spółki z dotychczasowej „nSolution sp. z o.o.” na „Info Baza Solution sp. z o.o.”

Wraz ze zmianą nazwy zmienia się także logotyp firmy.

Pozostałe dane Spółki nie uległy zmianom:

Adres: ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
KRS: 0000439665,
NIP: 7891751443,
REGON: 302277430,
Rachunek bankowy: PBS o/Września 44 9681 0002 0000 0249 2000 0010

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą Spółkę umów.

Zmiany te nie będą miały żadnego wpływu na zarządzanie relacjami z klientami firmy. Nasi klienci będą nadal obsługiwani przez te same, znane osoby kontaktowe. Kierownictwo spółki, również pozostaje bez zmian. Nowe oblicze nie pociąga za sobą też zmian wartości firmy. Najważniejsze dla nas pozostaje zadowolenie naszych klientów. Jak zawsze, będą mieli oni do dyspozycji stale rosnące doświadczenie i coraz szersze kompetencje firmy, jak również wiedzę specjalistów.

Prosimy o uwzględnienie i odnotowanie wyżej opisanych zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz na wszelkich dokumentach. W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy naszego biura pod nr tel. +48 61 640 23 20.

info baza solution sp. z o.o.

30 dni bez ryzyka

WYBRÓBUJ ZA DARMO